Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Firma ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia prywatności przetwarzanych danych osobowych. Staramy się przekazywać przejrzyste informacje o tym w jakich celach, na jakich podstawach i zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe. Z niniejszej Polityki prywatności dowiesz się:

 

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

 2. Jak skontaktować się z nami jako Administratorem Twoich danych?

 3. Jakie są cele, podstawy, okres przetwarzania danych osobowych w ramach:

 

  1. Ogólnej obsługi kontaktu

/ OGÓLNY KONTAKT

 

  1. Obsługi klienta

/ KLIENCI

 

  1. Korzystania z naszego sklepu

/ UŻYTKOWNICY SKLEPU

 

  1. Zarejestrowania się w naszym sklepie

/ UŻYTKOWNICY SKLEPU ZAREJESTROWANII

 

  1. Kontaktu przez wypełnienie przez ciebie formularza dostępnego w naszym serwisie

/ FORMULARZ KONTAKTOWY

 

  1. Subskrypcji Newslettera

/ NEWSLETTER

 

  1. Obsługi kontaktu z naszymi (potencjalnymi) kontrahentami oraz personelem naszych (potencjalnych) kontrahentów

/ KONTRAHENCI

 

  1. Prowadzenie rekrutacji pracowniczych

/ KANDYDACI NA PRACOWNIKÓW

 

 1. Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?

 

  1. Gdzie znajdziesz informacje jak przetwarzamy dane związane z zawarciem i wykonaniem umowy?

  2. Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?

 

 1. Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar EOG?

 2. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

 

  1. Jakie prawa Ci przysługują?

  2. W jaki sposób je realizować?

 

 1. Czy i w jaki sposób korzystamy z plików cookies?

 

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH I SKLEP INTERNETOWY ADMINISTRATORA

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 

Firma ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, znajdująca się pod adresem: ul. Stefana Okrzei 32A, 22-400 Zamość, posiadająca nr NIP: 6772404640 i nr REGON: 364738063

 

Administrator prowadzi sklep internetowy w sieci www pod adresem: https://Szczoteczki24.pl/, zwany dalej ,,Sklepem”.

 

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 

Możesz się z nami skontaktować, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w następujący sposób:

 

  1. przez wiadomość e-mail na adres: kontakt@grupaorzeszku.pl

  2. telefonicznie pod numerem: 731 24 24 24

  3. pocztą tradycyjną na adres: ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stefana Okrzei 32A, 22-400 Zamość

 

 1. DANE PRZETWARZANE ADMINISTRATORA

 

W niniejszej Polityce prywatności zawarliśmy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach:

 

  1. OGÓLNEJ OBSŁUGI KONTAKTU

 

   1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Jeżeli kontaktujesz się z nami lub my kontaktujemy się z Tobą w innych sprawach niż:

 • zamówienie oferowanych przez nas towarów lub przygotowanie oferty sprzedaży towarów,

 • współpracy z nami jako nasz kontrahent lub osoba wyznaczona do kontaktu ze strony naszego kontrahenta,

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu załatwienia sprawy, związanej z kontaktem.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze kierowanej do nas korespondencji oraz załatwianiem bieżących spraw np. urzędowych itp. związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

 

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie, jeżeli sam/a nam je podałeś/aś albo udostępniłeś je sam/a lub za pośrednictwem swojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz.

 

Podanie nam przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą i załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz.

 

   1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej korespondencji. Po tym okresie, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Twoje dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 

   1. Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności punktom serwisowym, producentom oferowanych przez nas produktów, dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

  1. OBSŁUGI KLIENTA

 

   1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Składając zamówienie produktu oferowanego w naszym Sklepie podajesz nam dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Składając ewentualną reklamację podajesz nam dane niezbędne do obsługi tej reklamacji. Dane podane przez Ciebie zarówno przy składaniu zamówienia jak i przy składaniu reklamacji są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową oraz w celu realizacji ciążących na nas obowiązków przewidzianych prawem, w szczególności księgowo- podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

   1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania lub wypełnienie przez nas obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

 

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania

 

   1. Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności punktom serwisowym, producentom oferowanych przez nas produktów, dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

Sklep korzysta także z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar Ltd. Hotjar pozwalających na analizowanie zachowań użytkowników Sklepu dzięki usługom, takim jak heatmapy, czy też nagrywanie ruchów użytkownika na stronie. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z Sklepi, które są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar. W wyniku tego procesu zbierane mogą być następujące dane:

 

 • adres IP urządzenia (zakodowany w sposób uniemożliwiającym identyfikację użytkownika),

 • adres email oraz imię i nazwisko użytkownika,

 • rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami oraz rodzaj przeglądarki,

 • lokalizacja (tylko nazwa kraju z którego nastąpiło połączenie).

 

Zbierane informacje wykorzystujemy w celu analizowania i rozwoju Sklepu oraz dostępnych w nim usług. Poprzez korzystanie z Sklepu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych przez Hotjar Ltd. oraz podmioty trzecie (Google Analytics i Optimizely), zgodnie z ich indywidualnymi politykami prywatności. Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar mają zróżnicowany czas trwania; niektóre wygasają po 365 dniach, niektóre zaraz po zakończeniu sesji.

 

Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe działania, przejdź do strony: https://www.hotjar.com/opt-out

 

  1. KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU

 

   1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Jeżeli korzystasz z naszego Sklepu a nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem możemy przetwarzać Twoje dane tj. adres IP, pliki cookies, strona internetowa, z której nastąpiło wejście, używana przeglądarka, dane o lokalizacji oraz inne identyfikatory związane z wejściem na naszą stronę. Jeżeli dane te umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości stanowią one dane osobowe w rozumieniu RODO. Wówczas dane te przetwarzamy w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania korzystającym z naszego Sklepie treści gromadzonych w Sklepie, udostępniania formularzy kontaktowych, umożliwiających rejestrację bądź subskrypcję naszego newslettera – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te możemy również przetwarzać w celach analitycznych i statystycznych, wówczas podstawą przetwarzania będzie nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników naszego Sklepu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Również z oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO możemy przetwarzać dane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Wówczas nasz uzasadniony interes będzie polegał na ochronie naszych praw.

 

   1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania lub wypełnienie przez nas obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

 

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania

 

   1. Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

Sklep korzysta także z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar Ltd. Hotjar pozwalających na analizowanie zachowań użytkowników Sklepu dzięki usługom, takim jak heatmapy, czy też nagrywanie ruchów użytkownika na stronie. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z Sklepi, które są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar. W wyniku tego procesu zbierane mogą być następujące dane:

 

 • adres IP urządzenia (zakodowany w sposób uniemożliwiającym identyfikację użytkownika),

 • adres email oraz imię i nazwisko użytkownika,

 • rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami oraz rodzaj przeglądarki,

 • lokalizacja (tylko nazwa kraju z którego nastąpiło połączenie).

 

Zbierane informacje wykorzystujemy w celu analizowania i rozwoju Sklepu oraz dostępnych w nim usług. Poprzez korzystanie z Sklepu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych przez Hotjar Ltd. oraz podmioty trzecie (Google Analytics i Optimizely), zgodnie z ich indywidualnymi politykami prywatności. Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar mają zróżnicowany czas trwania; niektóre wygasają po 365 dniach, niektóre zaraz po zakończeniu sesji.

 

Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe działania, przejdź do strony: https://www.hotjar.com/opt-out

 

  1. ZAREJESTROWANIA SIĘ W NASZYM SKLEPIE

 

   1. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

 

W celu zarejestrowania się w naszym Sklepie musisz podać nam niezbędne dane osobowe. Padanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do założenia konta w Sklepie. Dane osobowe podane przez Ciebie w momencie rejestracji przetwarzane są przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu założenia i obsługi konta, w tym, zawarcia na Twoje żądanie i wykonanie umów o świadczenie usług droga elektroniczną. Dane te mogą być również przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu prowadzenia przez nas działań marketingowych, w tym również w formie komunikacji elektronicznej.

 

   1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

 

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 

   1. Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

Sklep korzysta także z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar Ltd. Hotjar pozwalających na analizowanie zachowań użytkowników Sklepu dzięki usługom, takim jak heatmapy, czy też nagrywanie ruchów użytkownika na stronie. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z Sklepi, które są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar. W wyniku tego procesu zbierane mogą być następujące dane:

 

 • adres IP urządzenia (zakodowany w sposób uniemożliwiającym identyfikację użytkownika),

 • adres email oraz imię i nazwisko użytkownika,

 • rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami oraz rodzaj przeglądarki,

 • lokalizacja (tylko nazwa kraju z którego nastąpiło połączenie).

 

Zbierane informacje wykorzystujemy w celu analizowania i rozwoju Sklepu oraz dostępnych w nim usług. Poprzez korzystanie z Sklepu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych przez Hotjar Ltd. oraz podmioty trzecie (Google Analytics i Optimizely), zgodnie z ich indywidualnymi politykami prywatności. Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar mają zróżnicowany czas trwania; niektóre wygasają po 365 dniach, niektóre zaraz po zakończeniu sesji.

 

Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe działania, przejdź do strony: https://www.hotjar.com/opt-out

 

  1. KONTAKTU PRZEZ WYPEŁNIENIE PRZEZ CIEBIE FORMULARZA DOSTĘPNEGO W NASZYM SERWISIE

 

   1. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

 

W naszym Serwisie dostępny jest formularz umożliwiający kontakt z nami w określonych przez Ciebie sprawach. Korzystając z formularza podajesz nam dane osobowe niezbędne nam do udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, wyjaśnienia interesujących Cię kwestii czy podjęcia na Twoją prośbę z Tobą kontaktu. Podanie tych danych jest dobrowolne jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi bądź zareagowania na inne zgłoszenie. Dane podane przez Ciebie w trakcie takiej formy kontaktu z nami są przez nas przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, zgłoszenie, prośbę.

 

   1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

 

   1. Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

  1. SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA

 

   1. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

 

W celu otrzymywania od nas informacji o naszych produktach, wydarzeniach i promocjach musisz zapisać się do naszego newslettera. Dane osobowe podane w momencie zapisywania się do newslettera są przez na przetwarzane w oparciu o Twoją uprzednią zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne jednak bez podania wskazanych w formularzu zapisu danych zapisanie się nie będzie możliwe. Zawsze możesz zgodę wycofać, jednak jej wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.

 

   1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania lub cofnięcia przez Ciebie zgody, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

 

   1. Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

  1. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

 

   1. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Jeżeli odwiedzasz nasze portale społecznościowe (Facebook, Google+) przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Cię o naszych usługach oraz promowaniu produktów, usług i różnego rodzaju wydarzeń, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymywaniu społeczności związanej z marką. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez podania danych przetwarzanych w ramach korzystania z portali społecznościowych nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności serwisów.

 

   1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

 

   1. Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp. jak również administratorom serwisów społecznościowych facebook i google+ .

 

  1. OBSŁUGI KONTAKTU Z NASZYMI (POTENCJALNYMI) KONTRAHENTAMI ORAZ PERSONELEM NASZYCH (POTENCJALNYCH) KONTRAHENTÓW

 

   1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem lub osobą kontaktową ze strony naszego (potencjalnego) kontrahenta, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się z Tobą w sprawach bieżących, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i ew. prowadzenia dalszego kontaktu, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz i utrzymywaniu z nim relacji.

 

   1. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

 

W przypadku, gdy jesteś naszym potencjalnym kontrahentem, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy lub podejmowanie czynności zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

W przypadku, gdy jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta, wyznaczonym do kontaktu, wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na utrzymywaniu relacji i prowadzeniu kontaktu z naszymi kontrahentami.

 

   1. Źródło pozyskania Twoich danych osobowych

 

Pozyskanie przez nas Twoich danych osobowych może mieć miejsce jeżeli:

 • sam podałeś/aś nam swoje dane osobowe;

 • dane zostały podane w publicznie dostępnym źródle, w szczególności na stronie internetowej Twojej firmy lub firmy Twojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz;

 • podał nam je Twój pracodawca / podmiot, który reprezentujesz, jako nasz (potencjalny) kontrahent, wskazując Ciebie jako osobę kontaktową z jego strony.

 

Jeżeli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta, wyznaczonym do kontaktu, to Twoje dane przetwarzamy wyłącznie do prowadzenia kontaktu z Tobą i nie przetwarzamy więcej danych niż Twoje imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu i adres e-mail.

 

Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem i podejmujemy czynności zmierzające do zawarcia umowy, wówczas przetwarzamy dodatkowo Twoje dane niezbędne do zawarcia przyszłej umowy tj. adres prowadzenia działalności, adres korespondencyjny, nr NIP, nr REGON. Inne dane mogą być przez nas przetwarzane wyłącznie jeżeli uzyskamy je od Ciebie.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zbieramy tylko dane nam niezbędne, wobec czego bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą lub zawarcia umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz.

 

   1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej komunikacji, przygotowanie ofert, wymiana dalszej korespondencji itp. Po tym okresie, jak również w przypadku zawarcia umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 

   1. Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

  1. PROWADZENIE REKRUTACJI PRACOWNICZYCH

 

   1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Jeżeli zamierzasz zgłosić swoją kandydaturę do pracy u nas, pamiętaj że wystarczającym jest dla nas podanie danych określonych w przepisach prawa pracy. Jeżeli podajesz nam także inne dane, niewymagane przez nas, uznajemy tym samym, że wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Zgodę możesz w każdym czasie wycofać, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

 

W ramach rekrutacji, przetwarzamy dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje i doświadczenie do pracy na stanowisku, na które zgłaszasz kandydaturę, kontaktować się z Tobą w celu umówienia spotkań, przeprowadzenia rozmów o pracę, podjęcia negocjacji w przedmiocie przyszłej umowy oraz podjęcia ewentualnej decyzji o Twoim zatrudnieniu.

 

Jeżeli wyrazisz na to zgodę wysyłając swoją aplikację, Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas również przy przyszłych rekrutacjach, do czasu wycofania Twojej zgody.

 

   1. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe przetwarzane są:

 

 • w zakresie danych wymienionych w art. 221 kodeksu pracy, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 kodeksu pracy);

 • w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa oraz w celach uwzględnienia Twojej kandydatury w przyszłych rekrutacjach, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 

Dane osobowe jakie nam przekażesz mogą być przetwarzane również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegającego na:

 

 • dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;

 • przetwarzaniu Twoich danych osobowych podanych przez Ciebie na rozmowie rekrutacyjnej, w celu weryfikacji Twoich kwalifikacji i umiejętności, na stanowisku, na które aplikujesz.

 

   1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 

Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w rekrutacjach prowadzonych przez nas w przyszłości lub wobec przetwarzania danych w większym zakresie niż tego wymagamy, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

 

   1. Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

 1. INNE RODZAJE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 

  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA UMOWY

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w sytuacji, gdy zdecydujesz się na zawarcie z nami umowy. Przed zebraniem danych do zawarcia umowy przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, niezależnie od tego czy umowę zawierasz jako nasz klient, kontrahent czy pracownik.

 

  1. PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

 

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych wyłącznie po uzyskaniu Twojej odrębnej zgody. Bez takiej zgody, nie będziesz otrzymywać od nas informacji, o charakterze handlowym, o które sam nie prosiłeś. Przed wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym, informujemy szczegółowo w jaki sposób, w tym w jakich celach i na jakich podstawach będą przetwarzane Twoje dane osobowe.

 

  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W INNYCH PRZYPADKACH

 

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, zbieramy i przetwarzamy dane również w innych przypadkach, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek itp.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych w takich sytuacjach jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu i utrzymywaniu relacji z naszymi klientami, kontrahentami i współpracownikami.

 

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach, przetwarzamy wyłącznie w celu, dla jakiego zostały nam przekazane i nie są przekazywane żadnym innym osobom, poza podmiotami, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom hostingowych itp.

 

Twoje dane osobowe zebrane w takich przypadkach będą przechowywane przez okres trwania naszej relacji uzasadniającej wzajemny kontakt w celach współpracy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.

 

 1. TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:

 

   1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

 

Na tej podstawie możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, rodzaju (kategoriach) danych, odbiorcach, którym udostępniamy Twoje dane oraz o planowanym czasie przetwarzania Twoich danych.

 

   1. Prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych

 

W razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymasz od nas kopię Twoich danych jakie przetwarzamy.

 

   1. Prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych

 

Jeżeli Twoje dane, które przetwarzamy są błędne lub niekompletne, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

 

   1. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

 

Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w sytuacji gdy nie są one już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla którego zostały zebrane.

 

   1. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

 

W razie żądania ograniczenia przetwarzania, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w innym zakresie niż ich przechowywanie, aż do czasu ustania przyczyn ograniczenia ich przetwarzania. Poza przechowywaniem, Twoje dane osobowe w okresie ograniczenia ich przetwarzania, mogą być przetwarzane wyjątkowo na podstawie Twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź́ z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 

   1. Prawo do przeniesienia Twoich danych

 

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z zawartą umową lub Twoją zgodą, możesz zwrócić się do nas o wydanie Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz również domagać się przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale pod warunkiem, że będzie to możliwe z uwagi na techniczne możliwości istniejące zarówno po naszej stronie jak i podmiotu, któremu chcesz przesłać swoje dane.

 

   1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

 

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit f RODO), możesz w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Pamiętaj, że Twój sprzeciw dotyczący przetwarzania w innych powinien zawierać uzasadnienie. Bez uzasadnienia możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

 

   1. Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych

 

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie Twojej zgody (podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Cofnięcie zgody, nie ma oczywiście wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.

 

   1. Prawo do wniesienia skargi do PUODO

 

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. SPOSÓB ZGŁASZANIA ŻĄDAŃ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH

 

Wszelkie żądania związane z przysługującymi Ci prawami wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz składać:

 

 • przez wiadomość e-mail na adres: kontakt@grupaorzeszku.pl

 • pocztą tradycyjną na adres: ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stefana Okrzei 32A, 22-400 Zamość

 

Odpowiedź na wniosek otrzymasz tą samą drogą w jakiej zgłosiłeś do nas swój wniosek, chyba że wyraźnie wskażesz w jakiej formie chcesz ją otrzymać.

 

Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować Twojej osoby na podstawie Twojego wniosku, wówczas zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji.

 

Wniosek o realizację Twoich praw rozpatrywany jest w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten może być przedłużony, w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu.

 

 1. PLIKI COOKIES


Nasze strony internetowe dostępne pod adresami https://www.szczoteczki24.pl/, podobnie jak wiele stron internetowych zapisują na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (np. na komputerze, tablecie, smartfonie), tzw. pliki cookies (ang. „ciasteczka”).

 

Pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu końcowym umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zwartych. Dzięki tym informacjom możliwe jest prawidłowe działanie naszych witryn, ale również dokonywanie analizy statystycznej ruchu na nich, np. uzyskiwanie informacji jakie treści są najczęściej czytane itp. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania informacji w celach handlowych np. lepszego dostosowania przedstawianych treści i ofert do Twoich preferencji i zainteresowań, ustalonych na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies.

 

W każdej chwili możesz zrezygnować z plików cookies. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie ciasteczek zarówno po zakończeniu sesji na danej stronie internetowej jak i trwale, zarówno dla danej witryny, jak i dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie serwisów internetowych. Informacje w jaki sposób zrezygnować z plików cookies znajdziesz w informacjach podawanych przez dostawcę Twojej przeglądarki, najczęściej w zakładkach Pomoc lub podobnych.

 

Informacje o korzystaniu przez nasze strony internetowe z plików cookies pojawiają się przy Twojej pierwszej wizycie na danej stronie. Jeżeli decydujesz się pozostać na naszej stronie internetowej bez wyłączania ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

 

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz tutaj.

 

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

  1. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.

  2. Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana, a poprzednio obowiązujące wersje możesz uzyskać, kontaktując się z nami na dane adresowe wskazane w pkt. 6.2. powyżej.

 

 

Formularz odstąpienia od umowy
Sklepu Internetowego „Szczoteczki24”


_____________________
Miejscowość, data

ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stefana Okrzei 32A

22-400 Zamość

Imię i Nazwisko Konsumenta: _______________________
Ulica: _______________________
Kod pocztowy: _______________________

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data zakupu rzeczy: _______________
Data odbioru rzeczy: _______________

(wypełnienie poniższej części nie jest niezbędne do dokonania odstąpienia – ma jedynie ułatwić Sprzedającemu zwrot ceny, proszę zaznaczyć odpowiednią opcję znakiem „x”)

Wyrażam/y zgodę na dokonanie zwrotu zrealizowanych przeze mnie/nas płatności na:

A. podany poniżej rachunek bankowy w formie przelewu bankowego,
B. podany poniżej adres w formie przekazu pocztowego.

Dane do przelewu bankowego (proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji A.):

Numer rachunku bankowego: ________________________________
Imię, nazwisko: ________________________________
Adres: ________________________________
________________________________

Adres do przekazu pocztowego (proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji B.):

Imię, nazwisko: ________________________________
Adres: ________________________________
________________________________
________________________________

__________________________________
Czytelny Podpis Konsumenta (wymagany)

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium